Wat houdt de update in Google Pagespeed en Lighthouse-gegevens in voor SEO-experten?

  • Wat is Google Pagespeed?
  • Wat betekent de input van Lighthouse-gegevens?
  • Welke nuttige gegevens voor SEO-specialisten voorziet Pagespeed?

2018 staat bol van de veranderingen en updates in Google. Recent heeft Google zo ook veranderingen aangebracht in Pagespeed. De gegevens worden veel meer grafisch voorgesteld dan vroeger en er worden Lighthouse-gegevens gebruikt om snelheid juister te analyseren. Wat betekenen deze veranderingen voor SEO-specialisten en gewone gebruikers?

Wat is Google Pagespeed?

De Google Pagespeed-test is een prestatietest voor webpagina’s en als dusdanig een veel gebruikte tool door SEO-experten. De test doorloopt een ganse checklist die werd opgesteld door Google en toetst aan de hand daarvan welke verbeteringen er mogelijk zijn voor een webpagina. Na deze analyse wordt een score tussen 0 en 100 toegekend. Het is aan de gebruiker van de tool of hij ingaat op de voorgestelde verbeteringen.

De website voor desktops van SEO-expert Authority scoort goed in Google Pagespeed

De naam Pagespeed is eigenlijk wat ongelukkig gekozen aangezien niet alle puntjes in de checklist met snelheid te maken hebben. Gebruiksvriendelijkheid wordt ook meegerekend in de test.

SEO-experten zullen zeker een Google Pagespeed-test doen en proberen er rekening mee te houden maar het is belangrijk te weten dat deze test niet de Heilige Graal voor SEO is. Zo kan het voorvallen dat de Google Analytics-code uw site vertraagt en u zo slechter scoort op de test. Maar als de code wordt weggelaten, kunt u uw statistieken niet meer bekijken en meten. Belang afwegen is altijd de boodschap.

Wat betekent de input van Lighthouse-gegevens?

Lighthouse is een vrij beschikbare tool van Google die gebruikers ervan helpt de kwaliteit van webpagina’s op te trekken. Op zichzelf is het een soort equivalent van Pagespeed in die zin dat de tool ook audits uitvoert op het vlak van overall performance, toegankelijkheid etc. Sinds een update in november krijgen gebruikers van Pagespeed nieuwe inzichten in de tool door gegevens uit Lighthouse.

Op die manier wil Google verwarring tegengaan. SEO-experten gebruiken een ganse resem tools om websites te testen. Maar verschillende tools gaven soms verschillende resultaten en voorstellen ter verbetering. Door Google Pagespeed en Lighthouse in se te bundelen wil Google betrouwbaardere en uitgebreidere resultaten aanbieden.

Welke nuttige gegevens voor SEO-specialisten voorziet Pagespeed?

Pagespeed voorziet een aantal categorieën van verschillende gegevens:

  • Labgegevens: Hiervoor worden gegevens van Lighthouse gebruikt. Er wordt gesimuleerd hoe een pagina laadt op een mobiel, en zo wordt berekend hoe de pagina scoort op een aantal prestatiemaatstaven (o.a. geschatte invoerwachttijd en tijd tot interactief). Goed scoren op mobiel wordt almaar belangrijker en Google blijft in dit opzicht zeker niet talmen.
  • Veldgegevens: Om dit te berekenen gebruikt Google het Chrome User Experience-rapport. Het toont u de first contentful paint (FCP), dit is het moment waarop een gebruiker een stuk uit de DOM-structuur ziet veranderen in opmaak, en de first input delay. Dat laatste is de tijd waartussen een gebruiker iets doet op de site (bv. op een link klikken) en de browser deze actie kan beantwoorden.
  • Aanbevelingen: Dit is vrij voor de hand liggend. Dit stukje geeft u aanbevelingen over hoe u het laden van de pagina kan versnellen. Er wordt een geschatte tijd weergegeven die aanduidt hoeveel sneller de pagina kan laden als de aanbeveling wordt doorgevoerd.
  • Diagnostische gegevens: Hier wordt een rapport weergegeven over hoe de webpagina scoorde op het vlak van JavaScript, caching etc.
  • Geslaagde controles: Tot slot krijgen we een overzicht van alle audits waarop u goed scoorde en die niet verbeterd dienen te worden.

Heeft u hulp nodig bij het optimaliseren van uw website? Of wilt u zelf aan de slag met Google Pagespeed maar kan u er niet genoeg uithalen omdat uw website nog te klein is? Vraag raad aan de SEO-experten van Authority via telefoon of mail, of vraag een gratis audit aan.